جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بنیانگذار سروج

آقای مهرداد مفتون با داشتن 32 سال سابقه سوءمصرف مواد مخدر در سال 1379 به طور اتفاقی با جلسات کنگره 60 تهران آشنا شده و در سال 1380 درمان خود را با استفاده از آموزشهای جلسات و شیوه درمان کاهش تدریجی دارو آغاز نمود. اما ایشان در ادامه مسیر به این نتیجه رسیده که درمان با استفاده از تنظیم دارو بر اساس علائم بالینی، درست و مؤثرتر می باشد. ایشان با تأمل در احوالات خویش و راهنمایی راهنمای فرزانه خود توانستند با این شیوه درمان شده و سپس با تلاش بسیار جلسات کنگره 60 را در اصفهان راه اندازی نمایند. اما به علت تفاوت دیدگاه درمانی با سیستم کنگره 60، در جهت راه اندازی تشکیلاتی متناسب با دیدگاه های خود اقدام نمودند و در نهایت با جلب نظر و همراهی مسئولین هلال احمر، توانستند جلسات سروج را در سال 1386 بنیان گذاری نمایند. بر همین اساس این اختیار برای همیشه به ایشان داده شده که در حوزه اداره و هدایت سروج و قوانین آن هر اقدام و یا قانونی را که مخالف با حرکت سروج بدانند بدون هیچ گونه توضیحی از انجام آن جلوگیری نمایند و در تمامی زمینه ها دارای اختیارات تام می باشند.